Techniki analizy SWOT i PESTEL

Analiza SWOT i PESTEL jest bardzo ważna dla udanego planowania strategicznego organizacji. Jest to proces, który pomaga firmom przyjrzeć się otoczeniu z bardziej złożonej perspektywy. W tym artykule zostaną przyjrzane szczegółowo techniki analizy SWOT i PESTEL, aby przygotować organizacje do tworzenia nowych strategii i przystosowania się do otoczenia biznesowego.

Czym jest analiza SWOT?


Analiza SWOT to strategia biznesowa, która pomaga wyodrębnić istotne czynniki wpływające na sukces biznesu. W skrócie oznacza Strengths (siły), Weaknesses (słabości), Opportunities (szanse) oraz Threats (zagrożenia). Analiza ta z ogólnym zarządzaniem procesów strategicznych, wykorzystywana jest przez firmę w celu strategii marketingowych, trendy, ryzyka, korzyści handlowych, przygotowywania wycen i wiele innych. Jej celem jest ochrona i doskonalenie tradycyjnych modeli, poprzez fundamentalną analizę wewnętrznych i zewnętrznych czynników, które wpływają na sukces lub porażkę danej firmy.


Czy chcesz poznać bardziej szczegółowe informacje na temat: Jakie narzędzia cyfrowe mogą pomóc w rozwijaniu asertywności?


W jaki sposób analiza SWOT działa?


Aby dokonywać analizy SWOT, musisz najpierw zidentyfikować wewnętrzne czynniki wpływające na sukces firmy – jej siły i słabości. Następnie musisz zbadać zewnętrzne czynniki zakłócające realizację celów Twojej firmy lub jej zagrożenia i szanse wynikające z konkurencji i otoczenia biznesowego. Po uzyskaniu tych danych, Twoja firma może prowadzić zebrane informacje, aby ustalić optymalną drogę wykonania twoich celów strategicznych.

Analiza PESTEL i jej zastosowanie


Analiza PESTEL, składa się z Political (polityczny ), Economical (gospodarczy), Social (społeczne) , Technological (technologiczne) , Environmental (środowiskowe) oraz Legal (prawne). Analiza ta umożliwia firmie zrozumienie sytuacji otoczenia, w jakim funkcjonuje. Jej celem jest przeanalizowanie wszystkich sił i potencjalnych szans lub zagrożeń, które mogą wystąpić w takich obszarach, jak polityka, gospodarka, społeczeństwo, technologia, środowisko i regulacje prawne. Nacisk kładziony jest również na identyfikację zarówno istotnych czynników, jak i przerastających ich struktur, których stale trzeba przestrzegać.

Ostateczne porównanie SWOT i PESTEL


Analiza SWOT i PESTEL mają na celu pomóc firmie wybrać najlepszą drogę prowadzącą do celu, przez identyfikację sił i słabości, szans i zagrożeń, jak również czynników zewnętrznych z otoczenia biznesowego. Przedsiębiorcy często  stosują je w parze, aby ​​uzyskać lepszą analizę biznesową. Podczas gdy analiza SWOT ma na celu identyfikację wewnętrznych czynników firmy, analiza PESTEL ulepsza tego wymiar poprzez pomoc w identyfikacji i przeanalizowaniu czynników w otoczeniu biznesowym. Obie techniki pozwalają nawynikić lepszych decyzji strategicznych i poszerzyć korzyści biznesowe.