Jak zapewnić bezpieczeństwo przy pracy zdalnej

W dobie pandemii koronawirusa wiele osób zaczęło pracować z domu. Nie ulega wątpliwości, że praca zdalna ma swoje plusy, jednak wiążą się z nią również liczne zagrożenia dla bezpieczeństwa. Jak zapewnić bezpieczne i efektywne wykonywanie obowiązków służbowych z dala od biura? Porozmawiamy o koniecznych krokach, które należy podjąć, by zabezpieczyć potencjalne zagrożenia wynikające z pracy zdalnej.

Czym jest bezpieczna praca zdalna?


Praca zdalna stała się w ostatnich miesiącach codziennością dla milionów ludzi na całym świecie. Chociaż może być korzystne dla pracowników, powoduje również wiele wyzwań w kwestii bezpieczeństwa i poufności danych. Jest to szczególnie istotne dla firm, które muszą przestrzegać regulacji dotyczących ochrony danych. Bezpieczna praca zdalna to również system przestrzegania akceptowalnych zasad użytkowania dla pracowników i zapobiegania złośliwemu oprogramowaniu.

Interesuje Cię temat: Jak budować motywację w zespole i zachęcać do lepszych wyników? Zainspiruj się: https://www.dobra-edu.pl/jak-budowac-motywacje-w-zespole-i-zachecac-do-lepszych-wynikow/

Jak zapewnić bezpieczną pracę zdalną?


Aby zapewnić bezpieczeństwo w trybie pracy zdalnej, pracownicy powinni:

  • Korzystać z oficjalnych i bezpiecznych narzędzi pracy zdalnej.
  • Korzystać z szyfrowanych połączeń transmisji danych.
  • Używać silnych haseł i ich regularnie zmieniać.
  • Regularnie wykonywać kopie zapasowe danych.
  • Stosować ograniczenia dostępu.
  • Używać dozwolonego oprogramowania.
  • Monitorować działania użytkowników.
  • Aktualizować oprogramowanie antywirusowe i informować o wszelkich potencjalnych zagrożeniach.
  • Znać politykę bezpieczeństwa firmy.

Zarządzaj ryzykiem pracy zdalnej


Firmy powinny usunąć usterki i zabezpieczyć dane pracowników wobec wszelkich zewnętrznych zagrożeń. Obejmuje to zarządzanie ryzykiem pracy zdalnej, dzięki czemu firmy mogą skutecznie prowadzić swoje działalności. Zarządzanie ryzykiem polega na wprowadzeniu polityki informatycznej i postępowanie w przypadkach naruszenia bezpieczeństwa. Należy także okresowo monitorować i przeprowadzać testy bezpieczeństwa. Aby to zrobić, firmy korzystają z usług doradczych i audytowych, jak również z narzędzi szkoleniowych. Co ważne, pracownicy powinni być świadomi ryzyka, jakie może ono przynieść i uczyć się jak dbać o bezpieczeństwo podczas pracy zdalnej.

Uprość procedury pracy zdalnej


Aby jeszcze bardziej zabezpieczyć pracę zdalną, firmy powinny utrzymać przejrzyste i łatwe do przestrzegania procedury informacyjne. Ponadto wszystkie polityki bezpieczeństwa firmy powinny być wyrażone jasno i nie budzić wątpliwości. Pracodawcy również powinni zapewnić pracownikom wyjaśnienia dotyczące wprowadzonych zasad i polityk bezpieczeństwa oraz zapoznać ich z postępowaniem w przypadku naruszeń bezpieczeństwa. To pozwoli uprościć proces upewnienia się, że pracownicy prowadzą bezpieczną pracę zdalną.

Podsumowanie


Praca zdalna wymaga od pracowników i pracodawców aktualizacji, aby zapewnić bezpieczeństwo. Korzystanie z szyfrowanych połączeń i regularność w zmianie haseł są jedynie dwiema z wielu dobrych praktyk. Opracowanie i wdrożenie polityk bezpieczeństwa, a także wprowadzenie jasno określonych procedur informacyjnych, pozwala firmom określić i minimalizować ryzyka związane z pracą zdalną.